Uvjeti i odredbe

Opći uvjeti

"Transfer Tvrtka" se odnosi na MARINERO 023 j.d.o.o-
"Putnik" se odnosi na osobu koja koristi uslugu Transfer Tvrtke, za naknadu.

"Vozilo" se odnosi na vozilo do 9 sjedala, i/ili autobus, uključujući i sjedalo vozača, koje se koristi za svrhu transfera putnika.

"Potvrda Transfera" je dokument koji Putniku omogućuje izvršenje prava na usluge Transfer tvrtke, prema ovdje navedenim Uvjetima i Odredbama.

Članak 1.
 Sljedeći Uvjeti i Odredbe određuju odnos između Transfer Tvrtke (u daljnjem tekstu "Tvrtke") i Putnika koji koristi njezine usluge u cestovnom prijevozu, te uvjete pod kojima Tvrtka izvršava svoju uslugu prema Putniku i njegovoj imovini.

Ugovor o transferu

Članak 2.
S Ugovorom o transferu (u daljnjem tekstu "Ugovor"), Tvrtka se obvezuje sigurno prevesti Putnika i njegovu prtljagu, sukladno prethodno ugovorenoj ruti, a Putnik se obvezuje platiti Tvrtki za pruženu uslugu.
Postojanje Ugovora može biti dokazano s Potvrdom Transfera.

Članak 3.
Potvrda Transfera sadrži ime Tvrtke, datum, vrijeme, rutu i cijenu Transfera. Potvrda Transfera može biti generirana elektronički/digitalno ili printana na papiru.

Članak 4.
Potvrda Transfera se u pravilu izdaje za individualnu Rezervaciju Transfera, npr. za Transfer u jednom smjeru ili povratni Transfer, i ona obvezuje Tvrtku da izvrši uslugu prema specificiranom datumu, vremenu i ruti, kako je navedeno na Potvrdi Transfera.

Povratni Transfer omogućuje Putniku da koristi uslugu transfera i za prvi i za povratni smjer, prema prethodno dogovorenoj ruti, te obvezuje Tvrtku da omogući uslugu na specificirani datum i vrijeme, kako je navedeno u Potvrdi Transfera.
Putnik se obvezuje potvrditi datum i vrijeme Transfera za prvi i povratni put na način da odabere jednu od opcija plaćanja: -Puni iznos unaprijed, plaćen kreditnom/debitnom karticom ili bankovnim transferom novca. -20% učešća plaćeno unaprijed, a ostalih 80% plaćeno gotovinom vozaču na dan usluge -Puni iznos plaćen gotovinom, u domaćoj valuti, vozaču na dan usluge  

KREDITNE KARTICE

Uslugu je moguće platiti sa sljedećim karticama:

MasterCard           www.mastercard.com
Maestro           www.maestrocard.com
Visa           www.visa.com
American Express
       www.americanexpress.hr


Članak 5.
Izmjena datuma i vremena navedenog na Potvrdi Transfera moguće je ukoliko Putnik pošalje zahtjev za izmjenom putem email-a ili telefonskim pozivom uredu Tvrtke, najmanje 3 sata prije Transfera.
Izmjena datuma i vremena Transfera ne naplaćuje se dodatno, ali će izmjena početne i/ili završne destinacije ili vrste vozila, biti naplaćena sukladno cijeni za određenu rutu/vozilo. Odgovornost je Putnika osigurati da su svi detalji Transfera točni.
Ukoliko Putnik ne obavijesti ured Tvrtke o izmjeni željenog vremena polaska, Tvrtka nije odgovorna u slučaju kašnjenja Putnika.
Prilikom rezervacije transfera prema Zračnoj luci i odabira vremena polaska, Putnik treba imati na umu da je preporučljivo na Zračnu luku stići 1:30-2 sata prije leta, pa stoga navedeno vrijeme treba nadodati vremenu duljine Transfera kako bi se izbjeglo kašnjenje na let.

Povrat sredstava

Članak 6. Tvrtka se obvezuje isplatiti povrat sredstava putniku u slučaju otkazivanja transfera za neobavljenu uslugu. Uvjeti za povrat sredstava su: -otkazivanje zatraženo do 5 dana prije transfera -100% povrat sredstava -otkazivanje zatraženo do 24 sata prije transfera -80% povrat sredstava -otkazivanje zatraženo manje od 24 sata prije sredstava- bez povrata sredstava U slučaju da Putnik preda zahtjev za otkazivanjem povratnog transfera i ako zahtjev ispunjava gore navedene uvjete, Tvrtka će naplatiti samo prvi transfer i vratiti preostali iznos. Ako Putnik odbije platiti za obavljenu uslugu, Transfer Tvrtka ima puno pravo zahtjevati naplatu (sa kreditne kartice Putnika) za obavljenu uslugu. Ako, sa druge strane, Putnik smatra da je usluga obavljena na nezadovoljavajući način ima pravo podnijeti pismeni prigovor Transfer Tvrtci u skladu sa Uvjetima korištenja.

Članak 7. Putnik koji je pogrešno iskoristio uslugu druge transfer tvrtke, umjesto MARINERO 023 j.d.o.o, nema pravo na povrat sredstava. U slučaju da se Putnik ne pojavi na adresi, biti će naplaćen puni iznos. Putnik može otkazati rezervaciju bez naknade najkasnije 5 dana prije transfera i puni iznos će biti vraćen.

Obveze Putnika

Članak 8.
Nakon primitka Potvrde Transfera, dužnost je Putnika da pomno prouči detalje, jer prihvaćanjem i slaganjem sa detaljima u Potvrdi Transfera, Putnik prihvaća i punu odgovornost za ishod Transfera.
Putnik je obvezan odmah obavijestiti ured Tvrtke o eventualnim pogreškama u Potvrdi Transfera. Ako Putnik ne obavijesti ured Tvrtke o pogreškama u Potvrdi Transfera, svi detalji smatrat će se točnima.

Članak 9.
 Tvrtka ima pravo uskratiti Potvrdu Transfera ili odbiti izvršenje Transfera ukoliko ponašanje Putnika uzrokuje materijalnu šetu Tvrtki ili uznemirava ostale Putnike i zaposlenike Tvrtke.

Članak 10.
 Putnik je dužan ući i izići iz vozila na polazišnim i odredišnim točkama naznačenima u Potvrdi Transfera. Putnik je također dužan uvjeriti se i osigurati da Transfer odrađuje Tvrtka označena u Potvrdi Transfera.
Putnik je dužan pojaviti se na mjestu polazišta u prethodno dogovoreno vrijeme polaska. Tvrtka nema obvezu izvršenja Transfera ako Putnik kasni u odnosu na dogovoreno vrijeme polaska. Putnik je dužan biti dostupan na kontakt broj koji je prethodno dostavio Tvrtki.
Ukoliko tijekom Transfera Putnik zatraži kratku pauzu radi okrepljenja, on/ona je obvezan/na vratiti se u vozilo u okviru prethodno dogovorenog vremena. Tvrtka nije obvezna držati svoje vozilo na raspolaganju i čekati Putnika ako se on/ona ne drži dogovora i odluči namjerno produljiti vrijeme kratke pauze.

Članak 11.
Putnik je dužan nositi Potvrdu Transfera u digitalnoj formi ili na papiru i predočiti ju na zahtjev ovlaštenog djelatnika Tvrtke. Tvrtka može odbiti izvršenje Transfera ili ga prekinuti ako Putnik ne želi predočiti Potvrdu Transfera.

Članak 12.
 Tvrtka ima pravo uskratiti Potvrdu Transfera ili odbiti izvršenje Transfera ako utvrdi da nije moguće garantirati sigurnost putnika. Ova odredba je posebno primjenjiva u situacijama kada je riječ o Transferu jedne ili nekoliko osoba s invaliditetom za koje se zahtjeva specijalizirani prijevoz.

Članak 13.
 Tvrtka može odbiti izvršenje Transfera ili naglo prekinuti pružanje svojih usluga pod sljedećim uvjetima:
- ponašanje Putnika uznemiruje zaposlenike Tvrtke - ponašanje Putnika je prijetnja sigurnosti zaposlenika i ostalih putnika 
 ponašanje Putnika ometa uslugu transfera 

koliko neki od ovih uvjeta uzrokuje prekidanje usluge Transfera, Putniku će biti uručene njegove osobne stvari te će od njega biti zatraženo da napusti vozilo. U takvim okolnostima Tvrtka ima pravo zadržati svotu koja je naplaćena za uslugu Transfera.

Članak 14.
 Ukoliko Putnik namjerno ili zbog nemara ošteti vozilo, on/ona je obvezan obeštetiti Tvrtku pokrivajući trošak nastao njegovim/njezinim neodgovornim ponašanjem.

Članak 15.
 Tijekom Transfera Putnik je obvezan pravilno koristiti pojas i pridržavati se potrebnih sigurnosnih procedura sukladno državnim zakonskim odredbama. Putnicima nije dopušteno napuštati njihova sjedala sve dok se vozilo ne zaustavi da ih iskrca.
U slučaju prometne nesreće, Putnik će se smatrati odgovornim za sve moguće posljedice (ozljede, izgubljene osobne stvari itd.) koje su se dogodile zbog njegovog nepridržavanja sigurnosnih procedura.

Članak 16.
 Putnik je dužan poštivati sve prometne norme i pravila zemalja u kojima se provodi Transfer, kao i sve procedure u svezi s potrebnom dokumentacijom koju je obvezan nositi (putovnica, viza, ostali identifikacijski dokumenti) ili njegovom osobnom imovinom.

Informacije i prigovori

Članak 17.
 Putnik je obvezan dostaviti Tvrtki valjani kontakt broj i e-mail adresu ukoliko želi primiti obavijesti koje se tiču mogućih dopuna rezervacije.

Članak 18.
Formalne pritužbe moraju biti podnesene najkasnije 30 dana nakon dana kada sporna usluga Transfera jest ili je trebala biti izvršena. Formalne pritužbe moraju biti podnesene isključivo u pisanoj formi (putem e-maila) na službenu e-mail adresu.
Tvrtka je obvezna u roku 30 dana od primitka formalne pritužbe Klijentu (Putniku) dostaviti odgovor i izvješće o statusu pritužbe.

Obveze Transfer Tvrtke

Članak 19.
 Tvtka je obvezna utvrditi cijenu usluge Transfera koja se potom objavljuje na službenoj web stranici kao i službenom prodajnom mjestu.
Tvrtka zadržava pravo odobravanja različitih popusta određenim kategorijama putnika.

Članak 20.
 Tvrtka će prihvatiti rezervaciju i ponuditi svoje usluge osobi koja odgovara standardima navedenima u Uvjetima i odredbama.
Usluga transfera bit će odbijena slijedećim kategorijama putnika:
- djeci ispod 14 godina starosti, koja nisu u pratnju roditelja ili zakonskih skrbnika. Iznimno djeci ispod 14 godina starosti može biti dozvoljeno korištenje usluge transfera bez pratnje ukoliko Tvrtka dobije zakonito ovlaštenje njihovih roditelja ili zakonskih skrbnika - djeci starosti od 14 do 18 godina bit će dopušteno korištenje usluge transfera bez pratnje ukoliko Tvrtka osigura dozvolu njihovih roditelja ili zakonskih skrbnika (dozvola može biti neformalna) 
 putnicima čija je odjeća i osobna imovina kontaminirana u tolikoj mjeri da je moguće kontaminirati ostale putnike ili vozilo 
-putnicima koji su pod utjecajem raznih supstanci (alkohol, droge)

Članak 21.
 Za ikakvu štetu Putniku uzrokovanu prekidom, kašnjenjem ili otkazivanjem transfera, Tvrtka nije odgovorna ukoliko je ista uzrokovana vremenskim ili uvjetima na cesti, te ukoliko nije izravan rezultat nemara Tvrtke.

Članak 22.
Ručna prtljaga podrazumijeva predmete koji se mogu unijeti u vozilo i staviti na utvrđeno mjesto gdje su pod nadzorom Putnika.
Ručna prtljaga u pravilu podrazumijeva manje predmete, poput ručnih torbi itd., koji mogu biti smješteni u prtljažnik vozila ili ih putnik može držati na sebi ili ispod sjedala, tako da ne smetaju ostalim putnicima.
Prijevoz spomenute ručne prtljage Tvrtka ne naplaćuje dodatno i nije odgovorna za gubitak ili oštećenje iste.

Članak 23.
 Standardna prtljaga podrazumijeva predmete poput kofera, naprtnjača, velikih torbi itd., maksimalne težine 25 kg po predmetu.
Tvrtka može, na zahtjev Putnika, smjestiti dvije jedinice prtljage (od kojih jedna može težiti do 25 kg max., dok druga treba biti ručna prtljaga standardne veličine), ili više, ako ima dovoljno mjesta i ako se ne preopterećuje vozilo.

Članak 24.
 Tvrtka je odgovorna za štetu uzrokovanu gubitkom ili oštećenjem Putnikove prtljage i predmeta, u maximalnom totalnom iznosu od 350 EUR.
Tvrtka nije odgovorna za oštećenje prethodno spomenute prtljage ukoliko nije propisno pakirana te je kao takva bila izložena potencijalnim oštećenjima.
Putnik je dužan izvijestiti ukoliko vrijednost prtljage i predmeta prelazi prethodno spomenuti maksimalni iznos pokrića, prilikom predaje prtljage vozaču, te dopustiti vozaču da pregleda prtljagu.
Vrijednosti, važni dokumenti ili drugi skupi predmeti moraju biti spremljeni u ručnu prtljagu Putnika.

Članak 25.
 Putnik je dužan nadoknaditi štetu Tvrtki za oštećenja uzrokovana sadržajem ili stanjem njegove/njezine prtljage/predmeta.
Opasni predmeti poput eksploziva, zapaljivih predmeta, predmeta neugodnog mirisa, kvarljivih ili kiselinskih predmeta, koji mogu naštetiti ili uprljati druge putnike te oštetiti vozilo i osobne stvari drugih putnika, ne mogu biti prihvaćeni u vozilo.

Članak 26.
 Od životinja, samo trenirani psi vodiči koji prate putnike mogu ući u vozilo. Uz dopuštenje, moguć je prijevoz drugih malih životinja (na primjer mačaka, malih pasa itd.) ako Putnik osigura prikladnu nosiljku/košaru za životinju.

Članak 27.
Putnik je dužan uzeti sve svoje osobne stvari kad napušta vozilo, kako ručnu prtljagu tako i prtljagu spremljenu u prtljažnik vozila.
Svi predmeti naknadno pronađeni u vozilu bit će predani ovlaštenom zaposleniku Tvrtke. Tvrtka nije odgovorna za predmete pronađene u vozilu nakon završetka Transfera.

Članak 28.
 U skladu s poslovnom policom privatnosti, Tvrtka se obvezuje da će sve informacije,koje joj je Putnik ustupio u svrhu realizacije Ugovora o transferu i/ili svrhu izdavanja dokumenta prema kojem usluga može biti izvršena, tretirati kao povjerljive i tajne, te da ih nikad neće ustupiti bez odobrenja Putnika, osim u slučajevima kada to od nje zahtjeva Sud ili drugo tijelo vlasti.
Promjene, dodaci ili uklanjanje podataka Putnika obavlja se prema pisanom zahtjevu, poslanom putem e-maila, odnosno Kontakt obrasca na web stranici Tvrtke (s naznakom "Zaštita osobnih podataka").

Članak 29.
Ovi Uvjeti i odredbe počinju vrijediti i dostupni su na web stranici Tvrtke www.omegatransfers.hr, od 1. travnja 2016.