NP Krka (HR)

Nacionalni park Krka poznat je po svojim slapovima na istoimenoj rijeci koja teče kroz kameni i surovi kanjon, čime njena ljepota još više dolazi do izražaja. Najpoznatiji i najveći slap ovog parka je Skradinski Buk koji posjetiteljima u ljetnim mjesecima pruža jedinstvenu priliku da se okupaju u rijeci nedaleko od njega. Osim predivne prirode, u sklopu parka se nalazi i otočić Visovac s franjevačkim samostanom te malo dalje i manastir Krka. Također su zanimljive i kamene utvrde duž cijelog toka rijeke Krke koje su u prošlosti bile dio obrambenog sustava.